Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik USK-a“, broj 4/12, 8/14) i Pravilnikom o vođenju evidencije o otpadu („Službeni glasnik USK-a“ broj 30/12) propisano je da su proizvođači otpada, vlasnici otpada i operator otpada obavezni voditi evidenciju o otpadu, te djelovodnik sa podacima za svaku vrstu otpada dostavljati dva puta godišnje gradskom organu uprave nadležnom za poslove upravljanja otpadom (do 15.jula za prvu polovinu tekuće godine i do 15. januara za prethodnu godinu).

S tim u vezi pozivamo sve proizvođače otpada, vlasnike otpada i operatora otpada na području Općine Bosanski Petrovac da, najkasnije do 15. jula 2024. godine, dostave djelovodnik za svaku vrstu otpada koji sadrži podatke  za prvu polovinu 2024. godine Službi za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša.

U PRILOGU: OBRAZAC ZA DJELOVODNIK OTPADA

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica