Štampa

2020. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2020. godinu

2019. godina

Izmjene i dopune Budžeta Općine II za 2019. godinu

Izmjene i dopune Budžeta Općine I za 2019. godinu

Dokument okvirnog budžeta za period 2020-2022. godina

Registar tužbi protiv Općine Bosanski Petrovac

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2019. godinu

DOB 2019-2021. godina

2018. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2018. godinu

DOB 2018-2020. godina

2017. godina

Izmjene i dopune Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine za 2017. godinu

DOB 2017-2019. godina

2016. godina

Rebalans Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2016. godinu

Budžet i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2016. godinu

DOB 2016-2018. godina

Budžeti Općine Bosanski Petrovac 2008-2015. godina

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2015. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2014. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2013. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2012. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2011. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2010. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2009. godinu

Budžet Općine Bosanski Petrovac za 2008. godinu