Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

vijesti

Na osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

  • promoviranje kulture i
  • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2017. godini.

Vijećnik Naše stranke Zdravko Radošević objašnjava kako je Općinsko vijeće u Bosanskom Petrovcu, odnosno većina od 9 vijećnika, pokrenula proceduru preispitivanja vlastite odluke o slučaju „Arifagić“.

“Općinsko vijeće je u prošlom mandatu, tačnije u toku 2015.godine, prihvatilo pismo namjere gosp. Arifagića, i uputilo akt Vladi USK sa zahtjevom da se prekine koncesija koja je bila u toku, jer je to u interesu Opštine Bosanski Petrovac, što Vlada i čini, a nakon toga, predmetno zemljište se dodjeljuje gospodinu Arifagiću. Problemi nastaju formiranjem novog saziva Vijeća, u periodu koji je obilježen permanentnim sukobima, prije svega načelnika i većine, a eskaliraju u februaru ove godine, kada Vijeće pokreće inicijativu za preispitivanja kompletne procedure u slučaju Arifagić, odnosno preispitivanja vlastite odluke”, rekao je Radošević.

Vijećnik Naše stranke ističe, koliko bi realizacija ovog projekta značila za stanovništvo općine Bosanski Petrovac.

“Po posljednjem izvještaju o stanju poljoprivredne proizvodnje, MZ Krnjeuša, gdje je gosp. Arifagić lociran sa svojom investicijom, trenutno broji cca. 120 goveda. Radi se o malim farmerima, sa zastarjelom tehnologijom i objektima, koji su suočeni sa ‘surovim’ tržištem i sve strožijim propisima! Iz ove perspektive, jako mali broj farmera će postati ozbiljni tržišno orijentisani proizvođači, te je mnogo realnije da im poljoprivredna proizvodnja može biti kvalitetna dopunska djelatnost!

IZVOR: usn.ba http://usn.ba/izdvojeno/gradani-se-pitaju-zasto-iz-krajine-investitori-budu-protjerani-foto.html

Od kraja rata pa do danas, prošlo je dovoljno dugo da je suvišno pričati o posljedicama rata za privredu i razvoj.

Posljedice rata danas osjećaju oni koji su izgubili najmilije, koji su izgubili svoje dijelove tijela i oni koji su iz rata izišli kao moćnici, takvi ostali i danas u narodu nazvani i poznati kao ratni profiteri.

Činjenica je da rat kao pojava sistem vrijednosti okrene potpuno naopako, tako da ono što je vrijedilo u miru nakon rata ne vrijedi i obrnuto. S vremenom se taj sistem pomalo vraća i danas smo na pola puta, isključivo zbog našeg mentalnog nacionalnog sklopa.

Nažalost, oni koji drugačije shvataju sisteme vrijednosti u većini slučajeva odlaze iz Krajine, iz Bosne i Hercegovine, što je alarm da sistem vrijednosti na domaćem terenu počnemo užurbano vraćati u normalu.

Dana 3.3.2017. godine, u kabinetu načelnika Hujića upriličen je prijem za predstavnike OSCE-a.

Tema sastanka su aktuelnosti naše Opštine, ali i rad nezavisnih načelnika, u koji je aktivno uključen i načelnik Hujić.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica