Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

vijesti

JAVNE KONSULTACIJE NA TEMU STRATEŠKE PLATFORME OPĆINE BOSANSKI PETROVAC 2021-2027

Općinski razvojni tim (ORT) na čelu sa načelnikom Općine Bosanski Petrovac, kao glavno operativno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027 Vas ovim putem želi obavijestiti da je pripremilo radnu verziju Strateške platforme Strategije razvoja općine Bosanski Petrovac, te su se temeljem toga stekli svi formalno-pravni uslovi za otvaranje procesa javnih konsultacija na temu ovog dokumenta, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH.

Ovim putem Vas molimo da izvršite uvid u navedeni dokument i date svoje sugestije, prijedloge i primjedbe na isti, a u cilju njegovog unaprjeđenja i što kvalitetnije finalizacije.

Konsultacije na temu ovog dijela dokumenta počinju 29.09.2020.godine te ostaju otvorene 30 dana, te Vas shodno tome, ljubazno molimo za Vaš doprinos na unaprjeđenju dokumenta u vidu konstruktivnih komentara i sugestija.

Na području općine Bosanski Petrovac u toku je asfaltiranje puteva.

Naime, radi se o ulici Međunarodne solidarnosti i ulici Šušnjarski put – Didovići. Planirano je da se ukupno asfaltira dužina 2.350 dužnih metara u mjesnoj zajednici Grad II, što će biti od velike koristi za građane Bosanskog Petrovca. Izvođač radova je firma „I-SELIMOVIĆ“ d.o.o. iz Cazina.

Po završetku asfaltiranja gore pomenutog, isto će se nastvaiti i u mjesnim zajednicama Bjelaj, Krnjeuša, Suvaja, Vođenica i Vrtoče.

Da sistematski pristup u rješavanju problema daje rezultate, potvrda je i objavljena lista odobrenih projekata od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta gdje su za općinu Bosanski Petrovac odobrena tri granta ukupne vrijednosti 37.000,00 KM.

Upravo su kapitalni grantovi bili budžetska rak rana u proteklim vremenima, ali sa podizanjem kvaliteta procesa planiranja u zadnje dvije godine privlačimo značajne investicije. Princip je da se prije usvajanja budžeta donesu godišnji planovi koji se vežu za strateški okvir i srednjeročne planove. Kulturno historijsko nasljeđe je neiskorišten potencijal koji u narednom periodu mora postati agregat lokalnog razvoja. Značajni potencijali su Bjelajska kula i Srednjovjekovna crkva u Koluniću, koji uz brojne stećke, miljokaze i nekropole govore o životu u nekim historijski značajnim periodima. Tako smo usvojili plan na Općinskom vijeću, te zadužili tim za lokalni razvoj da koordinira aktivnostiuz organizovano lobiranje i promociju. Rezultat je da smo prepoznati kao partner i odobreno je aplikantu Općini Bosanski Petrovac 15000 KM za istraživačke i konzervatorsko-restauratorske radove Starog Grada Bjelaja, te aplikantu Centar za kulturu i obrazovanje 14000 KM za sanaciju fasade na zgradi Spomen muzeja Jovan Bijelić. Općina Bosanski Petrovac će nastaviti njegovati baštinu petrovačkih velikana, te je podržana sa iznosom od 8000 KM za događaj "Dani petrovačkih velikana".

Cilj nam je promovišemo prirodno i kulturno-historijsko naljeđe i da zbog toga našu općinu posjeti 5000 turista tokom sezone. 

REZULTATI JAVNOG POZIVA 

 Nastojeći ublažiti negativne posljednice COVID 19 pandemije, CRS je donirao  devet torbi sa školskim priborom za djecu školskog uzrasta  koja žive u zgradi socijalnog stanovanja, a koja je izgrađena kroz projekat RHP.

Iste je dana 22.09. Načelnik Opštine uručio, te se zahvalio donatoru na ovakom lijepom gestu, a djeci poželio uspješnu školsku godinu.

 

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica