Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

IMG cf1514f8c5f66cb6809581334178597d V

Povodom obilježavanja Dana matičara u FBiH Općinski načelnik Dejan Prošić upriličio je prijem za matičarke općine Bosanski Petrovac  Bobu Gutešu koja je svoj radni vijek provela na poslovima matičarke i Zerinu Hajder, stručnu saradnicu za građanska stanja. Dana12. V 2012. god na snagu je stupio Zakon o matičnim knjigama u FBiH a  na isti datum dvije godine kasnije pušten je u rad Jedinstveni centralni matični registar Federacije Bosne i Hercegovine.Zato je 12. maj proglašen Danom matičara. Organizovanjem matičnih službi i njihovim elektronskim povezivanjem u jedinstvenu bazu podataka FBiH, kao entitet ispunila je jednu od obaveza BiH u svezi s uspostavom i održavanjem bezviznog režima, što u konačnici proizilazi iz Mape puta BiH za pristup Europskoj uniji. Općinski načelnik iskazao je zahvalnost matičarkama za njihov dosadašnji rad te korektnu i veoma uspješnu saradnju u procesu implementacije Zakona o matičnim knjigama.  

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica