Search

Program obilježavanja Dana Općine
Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

U sklopu terenskih posjeta Općinskog načelnika Dejana Prošića mjesnim zajednicama, dana 26.03.2019. godine, održan je sastanak sa Savjetom MZ Smoljana i Kolunić, u cilju identifikacije i rješavanja problema s kojim se građani ove mjesne zajednice susreću.

Na dnevnom redu sastanka razgovaralo se o pitanjima realizacije započetih infrastrukturnih projekata, predstojećem ljetnom održavanju puteva, stanju lokalnih mjesnih vodovoda i vodosnabdijevanju, pokrivenosti elektromrežom, zatim o saradnji MZ sa općinskim službama, kao i o drugim pitanjima koja su aktuelna na području ove dvije mjesne zajednice.

Općinski načelnik je istaknuo potrebu kontinuiranog praćenja svih dešavanja, kako u lokalnoj zajednici, tako i šire, posebno imajući u vidu činjenicu da i viši nivoi vlasti kroz javne pozive vrše realizaciju mnogobrojnih projekata koji se tiču MZ.

Tokom razgovora sa predstavnicima Savjeta, posebna pažnja je posvećena ulozi Centra za socijalni rad i Crvenog krsta u pružanju pomoći starijim ljudima bez potrebne skrbi, pa je dogovoreno da će uposlenici Centra, zajedno sa predsjednicima ovih mjesnih zajednica, identifikovati takva lica i pružiti im konkretnu pomoć kroz socijalne programe.

Kako će ubrzo nastupiti sezona ljetnog nasipanja puteva, Općinski načelnik je zatražio od predstavnika Savjeta da nadležnoj općinskoj službi dostave prioritete u nasipanju makadamskih puteva, te istaknuo potrebu racionalnog korištenja nasipnog materijala, kao i ostalih usluga iz programa zajedničke komunalne potrošnje. Kako se iste finansiraju iz fakturisanih komunalnih naknada, Načelnik je ukazao na potrebu redovitog plaćanja kako ovogodišnjih, tako i zaostalih obaveza, a u cilju izbjegavanja sudskih postupaka izvršenja.

Predstavnici Savjeta ove dvije mjesne zajednice su pohvalili inicijativu Načelnika za održavanjem ovakvih sastanaka, za koje smatraju da su neophodni u svrhu postizanja bolje suradnje mjesnih zajednica sa lokalnom saoupravom, te su dali konkretne prijedloge za poboljšanje stanja u svojim mjesnim zajednicama, koji će u narednom period biti i realizirani.

Dan prije, Općinski načelnik je posjetio MZ Bravsko i Kapljuh, a do kraja sedmice, plan je da se obiđu i ostale mjesne zajednice s područja naše općine

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica