Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana 28.11.2018. godine s početkom u 10:00h, u Sali vijećnice Opštine Bosanski Petrovac, održana je 22. redovna sjednica OV.

Nakon određenih izmjena i dopuna, dnevni red je usvojen.

Usvojen je i izvod iz zapisnika o radu sa 21. redovne sjednice, te su nakon toga uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Usvojena je i odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta, Balić Rukija.

OV je donijelo zaključak o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta.

Vijećnici su raspravljali i o informaciji o stanju lokalnih vodovoda, te se ista prima k znanju uz prijedlog zaključka.

Revizorski izvještaj za JP „Komunalno“ nije dobio potrebnu većinu.

Narednu tačku vezanu za JP „Komunalno“ vijećnici nisu komentarisali Odluku od Nadzornog odbora jer predhodna tačka nije dobila većinu, te su mišljenja da ne treba davanje saglasnosti na istu.

Usvojen je Izvještaj o radu i finansijski izvještaj doo „Komunalno“.

Sljedeća tačka vezana za subvenciju troškova električne energije nastalih upotrebom vodovodnog sistema Sanica je usvojena uz razne prijedloge i mišljenja, te da se predloži i napravi sporazum sa Elektrodistribucijom o prolongiranju plaćanja, ili da se isplati preko rebalansa budžeta ako je to moguće.

Zahtijev za izuzeće o moratorijumu zapošljavanja, također je vezan za JP „Komunalno“ , gdje je direktoru dozvoljeno da za potrebe produži ugovore od mjeseca do mjeseca.

Odluka o davanju saglasnosti na postavku spomen ploče po Zahtjevu Udruženja logoraša Sanski Most, uz razne diskusije i izlaganje viđenja predsjednika MZ-e Bravsko, nije usvojena.

Usvaja se prijedlog zaključka o donošenju Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije za 2017. godinu.

Razmatrana je Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Bosanski Petrovac, gdje ista nije usvojena jer prilikom glasanja nije postojala nadpolovična većina, iako se pristupilo glasanju po prijedlogu tadašnjeg Opštinskog načelnika.

Nacrt budžeta Opštine Bosanski Petrovac za 2019. godinu je usvojen uz mišljenje komisije za budžet.

Naredna tačka vezana je za Nacrt Programa rada OV Opštine Bosanski Petrovac za 2019. godinu i uz prisutne diskusije ista se usvaja.

Na kraju iscrpnog dnevnog reda usvaja se zaključak Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica