Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Opštine Bosanski Petrovac i Projekta integriranog razvoja (ILDP III), od 23.06.2017. godine, dana 18.8.2017. godine je u Kabinetu načelnika održan sastanak sa predstavnicom ILDP-a, predstavnicima Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem i Tima za monitoring.

Na sastanku se razgovaralo o samoprocjeni procesa koji su implementirani (realizovani) u prethodnom periodu (u 2016. godini) u našoj Opštini od strane Tima za monitoring, kao i o aktivnostima koje se trebaju realizovati u narednom periodu.

 

Sastanku je prisustvovao i načelnik Hujić koji je dodao da je  Strategija Opštine jako bitan dokument jer su tu sadržane sve instrukcije, metode, načini koje su od ključnog značaja za razvitak naše Opštine, u smislu apliciranja međunarodnim institucijama, projektima od značaja građanima.

Strategija razvoja opštine Bosanski Petrovac 2011-2020 godine predstavlja ključni strateško-planski dokument, koji treba da podstiče rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu, kao i prostornu sferu.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica