Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana, 15.8.2017. godine, održana je 9. redovna sjednica Opštinskog vijeća, za koju je bio predložen obiman dnevni red.

Odmah na početku, poslije najvažnije tačke koja se odnosila na Izjašnjenje o opozivu Zamjenika Predsjedavajuće opštinskog vijeća, utvrđeno je da postoji nova parlamentarna većina.

Preostale tačke koje su dalje razmatrane nisu od trenutnog ekonomskog značaja za našu Opštinu, ali svakako doprinose razvijanju svjetlije budućnosti.

 

Ovim „Opština Bosanski Petrovac ipak i konačno kreće u pravom smjeru, dolasku novih investicija, i nastavku započetih, realizaciji novih projekata i svih drugih ekonomskih značajki koji će našu Opštinu učiniti mjestom boljeg življenja “, istakao je načelnik Hujić i dodao da vjeruje u novu demokratsku većinu u Opštinskom vijeću koja je multipartijska, multietnička i sastavljena od izabranih zvaničnika oba pola, mladih i stručnih ljudi koji su spremni podržati progres, investicije i svakako dobre ekonomske poteze i projekte izvršne vlasti.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica