Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Vijećnik Naše stranke Zdravko Radošević objašnjava kako je Općinsko vijeće u Bosanskom Petrovcu, odnosno većina od 9 vijećnika, pokrenula proceduru preispitivanja vlastite odluke o slučaju „Arifagić“.

“Općinsko vijeće je u prošlom mandatu, tačnije u toku 2015.godine, prihvatilo pismo namjere gosp. Arifagića, i uputilo akt Vladi USK sa zahtjevom da se prekine koncesija koja je bila u toku, jer je to u interesu Opštine Bosanski Petrovac, što Vlada i čini, a nakon toga, predmetno zemljište se dodjeljuje gospodinu Arifagiću. Problemi nastaju formiranjem novog saziva Vijeća, u periodu koji je obilježen permanentnim sukobima, prije svega načelnika i većine, a eskaliraju u februaru ove godine, kada Vijeće pokreće inicijativu za preispitivanja kompletne procedure u slučaju Arifagić, odnosno preispitivanja vlastite odluke”, rekao je Radošević.

Vijećnik Naše stranke ističe, koliko bi realizacija ovog projekta značila za stanovništvo općine Bosanski Petrovac.

“Po posljednjem izvještaju o stanju poljoprivredne proizvodnje, MZ Krnjeuša, gdje je gosp. Arifagić lociran sa svojom investicijom, trenutno broji cca. 120 goveda. Radi se o malim farmerima, sa zastarjelom tehnologijom i objektima, koji su suočeni sa ‘surovim’ tržištem i sve strožijim propisima! Iz ove perspektive, jako mali broj farmera će postati ozbiljni tržišno orijentisani proizvođači, te je mnogo realnije da im poljoprivredna proizvodnja može biti kvalitetna dopunska djelatnost!

U tom smislu, investicija gosp. Arifagića, veoma je važna sa dva aspekta: obezbijedila bi kvalitetna radna mjesta kroz direktno upošljavanje, kao i zapošljavanje stanovništva kroz različite vidove kooperacije.

Ja se iskreno nadam određenom obrtu, koji bi investiciju gosp. Arifagića zadržao na području naše općine, jer su rijetki investitori u oblasti poljoprivredne proizvodnje koja je niskoprofitabilna i rizična”, rekao je Radošević.

“Poništenje odluke vezano za slučaj Arifagić bilo bi razumljivo da je postojao akt od strane Ministarstva poljoprivrede USK, Vlade USK ili tužilaštva, koji bi upozorio na kršenje procedure. Ovako, OV Bosanski Petrovac je ušlo u proces protiv samog sebe, na vlastitu i nesagledivu štetu. Politikanstvo, špekulacije i loša namjera su bili iznad interesa lokalne zajednice i svih pozitivnih efekata koje bi realizacija ovoga projekta dugoročno donijela našoj općini”, dodaje Radošević.

“Općinski odbor Naše stranke Bosanski Petrovac, i ja kao izabrani vijećnik, trudit ćemo se da zastupamo interese lokalne zajednice, na način da Općina Bosanski Petrovac odlučuje o svojim resursima, te da u konačnom ima mnogo više koristi od vlastitih resursa”, zaključio je Radošević.

izvor: nasastranka.ba

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica