Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana, 27.3.2017. godine u Sarajevu je održana dodjela certifikata o grantovima u sklopu projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” kojeg finansira EU. Grantove u iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećanje zapošljivosti.

Opšti cilj mu je  doprinjeti stvaranju održivih izvora prihoda od poljoprivrede za stanovništvo projektom obuhvaćenih opština, a to su Drvar, Istočni Drvar, Ključ, Ribnik, Bosanski Petrovac i Petrovac, a kao krajnji cilj ima razviti lanac vrijednosti u proizvodnji, preradi i distribuciji lana na području šest izabranih opština i omogućiti trajno zaposlenje za najmanje šesdeset poljoprivrednih proizvođača.

Važno je istaći da je od 157 poslatih aplikacija naša aplikacija ušla među 15 za finansiranje, a jedina je od petnaest koje se finansiraju, a da u sebi uključuje i međuentitetsku i međuopštinsku saradnju, s obzirom da je Opština Petrovac nosilac, a naša Opština partner na projektu, čija je vrijednost 200.000 eura.

Projekat "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" (LEP) pokrenut je u martu 2016. godine sa ciljem da doprinese strateškom razvoju tržišta rada u zemlji putem razvoja održivih partnerstava na lokalnom nivou sposobnih da provedu aktivne mjere na tržištu rada i da stvore nova radna mjesta za socijalno ugrožene osobe.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica