Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Načelnici opština Drvara, Goran Broćeta, Bosanskog Grahova, Duško Radun, i Glamoča, Radovan Marković, te predstavnici naše Opštine umjesto načelnika, Esmir Brković i Nevsad Ramić, su na sastanku koji se održao dana, 23.3.2017. godine u Kabinetu načelnika Hujića razgovarali o Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da je Zakonom o šumama USK povrijeđeno pravo naše Opštine na lokalnu samoupravu.

Inicijator ovog sastanka je Mile Marčeta, Poslanik Skupštine Kantona 10 i delegat Doma naroda Parlamenta FBiH.

Učesnici sastanka potpisali su danas zajedničku izjavu, u kojoj se navodi da ponašanje Unsko-sanskog kantona u pogledu izvršenja Presude i mjenjanja Zakona o šuma, nije prihvatljivo. Potpisnici izražavaju žaljenje zbog takvog ponašanja zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona koje je slično ponašanju iste vlasti i u Livanjskom kantonu 10, te podržavaju načelnika naše Opštine u namjeri da se izvrši navedena Presuda u cjelosti, koristeći sva zakonom dopuštena sredstva u borbi za prava lokalne zajednice sadržana i definisana Ustavom FBiH.

Potpuna implementacija Presude Ustavnog suda FBiH i njeno izvršenje je od životne važnosti za ove četiri opštine, koje su nerazvijene, povratničke, u kojima kvalitet života u dobrom dijelu zavisi od izvršenja Presude.

„Današnji sastanak je imao svrhu da vidimo šta činiti sa Zakonom koji je u Nacrtu i Javnoj raspravi. Zadovoljstvo mi je kao čovjeku koji i dalje ima namjeru da se bori za status ovih povratničkih opština da se donese kvalitetan Zakon. Odgovornost će snositi oni koji ne poštuju Presudu Ustavnog suda. Ako se status ne popravi ove opštine će morati donositi neke mjere, a sve to u skladu sa Zakonom. Moraju se poštovati ljudska prava i Zakon o lokalnoj samoupravi. Pratit ćemo dalji razvoj situacije“, rekao je Mile Marčeta.

Sljedeći sastanak će se održati u Drvaru, na kojem će prisustvovati i pravobranioci navedenih opština kako bi i oni zajedničkim rješenjem dali pravni pokazatelj za dalji razvoj situacije.

ZAJEDNIČKA IZJAVA U PDF-u

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica