Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana 10.1.2017. godine u opštinskoj vijećnici je održana Javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Bosanski Petrovac za 2017. godinu, u dva termina.

Načelnik Zlatko Hujić i šef Službe za finansije, Adnan Hadžić predstavili su budžet koji u formi Nacrta iznosi 4.183.300,00 KM.

Tokom javne rasprave vladalo je veliko interesovanje od strane građana,budžetskih korisnika, predstavnika javnih ustanova i institucija. Načelnik je istakao da će biti uzeti u obzir svi izneseni prijedlozi i primjedbe koje su se čule, te biti dostavljeni nadležnim službama, potom Komisiji za budžet.

Isto tako, pored Javne rasprave gdje su zainteresovani usmeno mogli iznijeti svoje prijedloge, građani amandmane mogu i pismeno dostaviti najkasnije do 13.01.2017. godine.

Konačan izrađen prijedlog budžeta bit će razmatran na narednoj sjednici Opštinskog vijeća.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica