Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Dana 21. decembra načelnik Zlatko Hujić je u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu sa državnom ministricom za ljudska prava i izbjeglice Semihom Borovac, potpisao ugovor o dodjeli grant sredstava kojim se potiče saradnja sa dijasporom.

Naime, riječ je o otvaranju Kancelarije za saradnju sa dijasporom čija je vrijednost 11.000,00 KM.

Glavna aktivnost koja će se provoditi u Kancelariji je identifikacija visoko obrazovnog kadra, udruženja, organizacija, preduzeća iz dijaspore sa područja naše Opštine, koji djeluju i rade u inostranstvu, a sve to u koordinaciji sa Udruženjem Petrovčana u Beogradu i Novom Sadu.

Bitno je istaknuti da će se uspostaviti i servis Eletrkonske uprave i „Virtuelnog matičara“, kao i „Servis 48“, i drugih servisa koji će pojednostaviti administraciju na relaciji Opština- dijaspora.

Radit će se i na unapređenju promocije investitorskih potencijala Opštine, u vidu izrade promotivnog DVD-a, i organizovanja druženja „Veče Petrovčana“ uz promociju, u cilju očuvanja nacionalnog i kulturnog identitea, unapređenja privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza sa dijasporom, kao i podsticanje i usmjeravanje stručne i finansijske saradnje sa dijasporom.

Inače, ovaj projekat se implementira na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o dodjeli podrške opštinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 usvojene na 82. Sjednici Vijeća ministara održanoj 23. novembra.

U našem Kantonu, opština Ključ je, također, potpisala ugovor za razvoj plasteničke proizvodnje u saradnji sa migrantima.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica