Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Poruka sa tribine: „Svi smo kao jedno“

U opštinskoj Vijećnici juče je održana javna tribina „Moj doprinos trajnom miru“, organizovane u okviru USAID-og projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS u saradnji sa Međureligijskim vijećem BiH, Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.

Na tribini su učestvovali predstavnici crkava i vjerskih zajednica, lokalnih vlasti, organa lokalne uprave, civilnog društva, obrazovnih institucija na čelu sa direktoricama osnovne i srednje škole, i ostali zainteresovani predstavnici bosanskopetrovačkog građanstva.

Uvodničari na javnoj tribini bili su: arhimandrit Searfim (Kužić), iguman manastira Rmanj, imam Mirzet ef. Spahić, te župnik iz Drvara vlč. Davor Klečina.

Javna tribina je osmišljena u formi panel diskusije na kojoj su predstavnici vjerskih zajednica i drugi učesnici dali svoj osvrt na važnost izgradnje trajnog mira iz religijske perspektive, a sa ciljem uključenja svih društvenih faktora u procesu vraćanja povjerenja među građanima BiH, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost.

U okviru diskusije glavni imam, Mirzet Spahić je istakao: „Islam kao i druge božanske religije poziva na mir, i bitno je da u današnjem teškom vremenu, te teškoće i prepreke prevaziđemo zajedno“.

Na te riječi se, u duhu pravoslavlja nadovezao iguman manastira Rmanj: „Gradeći mir u svojoj duši, gradimo mir za sve nas. Na ovoj zemaljskoj kugli ima mjesta za sve“.

Svoj osvrt dao je i Davor Klečina, župnik iz Drvara: „Katolička crkva je dala svoj doprinos u izgradnji mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini, to je i suština religije“.

Nakon izlaganja, uslijedila je živa diskusija, gdje su se za riječ javljali učenici osnovne škole, direktorica OŠ „Ahmet Hromadžić“, nastavnici i profesori vjeronauke, te ispred lokalne vlasti, vijećnik Marinko Mrđa.

Na kraju, upućena je jedna lijepa poruka iz Bosanskog Petrovca, koja se ne temelji samo na riječima, već na svakodnevnim djelima i primjerima iz života- „Svi smo kao jedno“.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica