Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Iako se čini da su aktivnosti Općine Bosanski Petrovac ovih dana isključivo usmjerene na borbu protiv COVID 19 i provođenja mjera koje nalaže Federalni krizni štab, infrastrukturni projekti se odvijaju svojim tokom, pa je tako ovih dana završena izgradnja makadamskog puta u naselju Revenik koji vodi do lokacije prečistača otpadnih voda čija izgradnja bi trebala početi do početka ljeta, a nakon ishodovanja građevinske dozvole koja je u postupku izdavanja kod nadležnog kantonalnog ministarstva.


Realizacija izgradnje- nasipanja ove saobraćajnice provodila se u sklopu redovnog ljetnog održavanja puteva, a radove je izvodilo preduzeće d.o.o. Didovići. Vrijednost projekta iznosi oko 40.000, 00 KM. Osim pristupa prečistaču otpadnih voda, ovim projektnom su svoju zahvalnost izrazili i vlasnici poljoprivrednih parcela na ovoj lokaciji budući da im je olakšan pristup navedenoj trasi.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica