Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Danas je održan zajednički sastanak direktorice Doma zdravlja Bosanski Petrovac gospođe Sabine Softić i predstavnika općinskog organa vlasti Općine Bosanski Petrovac. Cilj ovog sastanka je pružanje pravovremenih i tačnih informacija o zdravstvenom stanju u našoj lokalnoj zajednici, a s obzirom na pojavu korona virusa u Bosni i Hercegovini. 

 

Doktorica Softić je iskazala spremnost službe Doma zdravlja Bosanski Petrovac da se nosi sa novonastalom situacijom, te da građani Općine nemaju razloga za strah i paniku, ali da se u potpunosti moraju pridržavati mjera i uputa koje svakodnevno izdaju krizni stabovi u USK, koji prate ovu vrstu pandemije. Ovim putem ispred općinskog organa uprave još jednom apleujemo na stanovništvo Općine Bosanski Petrovac da se ponašaju odgovorno, kako prema sebi tako i svojoj okolini, te da poštuju preporuke koje su izdane od strane ovlaštenih lica i zdravstvenih institucija.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica