Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Tročlana delegacija opštine Bosanski Petrovac je boravila u Velenju tri dana i ostvarila tri cilja. Prvi cilj je bio  je sagledati  primjere dobre prakse u EU, drugi pronaći partnera iz EU sa kojim se može do strukturnih fondova EU, a treći dogovoriti dolazak najmanje 20 volontera na veliku volontersku akciju u Bosanskom Petrovcu od 15-22.07. ,  pod motom 20 lokacija sa 200 volontera 2020. godine. Našim partnerima smo predstavili koncept 7 internacionalnih brigada sa 7 zadataka kroz 7 dana u 7.mjesecu.  

 

Prijatelji iz Velenja su koncept prihvatili sa empatijom, te već preduzeli korake oko organizacije aktivnosti.  Već sledeće sedmice očekujemo konačan dogovor sa volonterskim servisom iz Novog Sada, a pregovaramo sa volonterima iz Beograda i Splita. Iz Bosne i Hercegovine imamo nekoliko najavljenih grupa sa oko 80 volontera. To bi bila prva volonterska akcija na tekovinama  ORA 89 Bosanski Petrovac, kao jedne od posljednjih radnih akcija iz perioda Jugoslavije. Upravo je Velenje, nekadašnje Titovo Velenje, primjer pragmatičnosti u simbiozi starih i novih društvenih odnosa. Poslije osamostaljivanja Slovenije nije nikom palo na pamet da ruši najvišu bistu Josipa Broza, koja je visoka 16 metara, i sada predstavlja turistički magnet za turiste iz cijelog svijeta. Oni su znali na pravi način zadržati dobre stvari iz bivšeg sistema, modifikovati ih u skladu sa novim uređenjem i stvoriti dobru podlogu za podizanje standarda svojih građana. Tako danas imaju široku dostupnost građana kulturi i sportu, visok nivo komunalnih usluga i odlično razvijene javne servise uz  izgrađenu infrastrukturu.  

Velenje je najmlađi grad, osnovan 1956.godine i dobrim djelom izgrađen radnim akcijama, te otud  i proističe njegovonje tradicija volonterizma . Omladinski centar i Volonterska grupa „Udarnik“ su primjer društveno korisnog djelovanja u lokalnoj zajednici,  a zakonska regulativa je precizna i definisana upravo prema mjeri volonterskih servisa. Naravno, da nije svuda u Sloveniji  ovakav koncept razvijen i ljudi iz Velenja su otišli dalje od ostalih, te smo s pravom izabrali ovu lokalnu zajednicu kao primjer dobre prakse. Dogovorene je saradnja u okviru programa „Evropa za građane“ i „Erasmus plus“ , te izrade zajedničkih projektnih aplikacija. Kada je Velenje formirano kao grad naselili su ga ljudi iz čitave Jugoslavije, dobili poslove, stanove, formirali živote i gradili grad po svojoj mjeri.  sada je to grad koji prati moderne trendove, a  posjetioce  inspiriše inovativnim rješenjima. Programi socijalne pomoći, izgradnje infrastrukture, dostupnosti kulture i sporta, koje smo mi ove godine započeli  su isto to što rade u Velenju, ali recimo na nekom višem nivou. Naravno da budžet od 50.000.000 evra za opštinu sa 30.000 stanovnika pruža mogućnosti kreiranja funkcionalnih rješenja i da je to nemjerljivo sa budžetima naših lokalnih zajednica, ali naša stremljenja jedino mogu ići u pravcu izgradnje evropskih vrijednosti.

 Zato je potrebno partnerstvo građana, zato nam je potreban identitet, zato  nam je potreban optimizam i pozitivna atmosfera. Pozivam vas da svi prihvatimo volontersku akciju kao svoju, damo svoj doprinos,ugradimo sebe u lokalnu zajednicu,  pa onda s pravom i da kritikujemo šta nije dobro.   

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica